När man väljer 'Konfirmation' , vanligast i årskurs 8, (man kan konfirmeras senare i livet också! ;) ) så väljer man det och då g ö r man det i enlighet med studieplanen. Konfirmandledarna (pedagog och präst) lägger upp en studieplan i enlighet med riktlinjer för konfirmation som alla inom Svenska kyrkan ska förhålla sig till. Väljer man Konfirmation så förväntas man göra det som ingår i 'studieplanen'. Medverkan i Gudstjänst ingår i studieplanen. Uteblir man från studieplanen så finns det ofta lösningar - om viljan att konfirmeras finns. Kommunikation kring lösningar är avgörande : )
Konfirmation betyder bekräftelse. Det är just dopet man bekräftar i konfirmationen. Ja, att vara döpt är ett krav innan konfirmationsgudstjänsten. Om du inte är döpt när du börjar som konfirmand så hjälper vi dig att, i samråd med dina föräldrar/vårdnadshavare, bli döpt....så du kan bli konfirmerad.
Många konfirmander upplever lägervistelse som ett gott och starkt minne för livet. Ledarna, såväl anställda som alla Unga Ledare, gör sitt allra bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne för varje konfirmand i gruppen. Därför är det bra om ledarna känner till oro, farhågor och eventuella särskilda behov så att de kan stötta och hjälpa till på bästa sätt.

Dagens Bibelord