När man väljer 'Konfirmation' , vanligast i årskurs 8, (man kan konfirmeras senare i livet också! ;) ) så väljer man det och då g ö r man det i enlighet med studieplanen. Konfirmandledarna (pedagog och präst) lägger upp en studieplan i enlighet med riktlinjer för konfirmation som alla inom Svenska kyrkan ska förhålla sig till. Väljer man Konfirmation så förväntas man göra det som ingår i 'studieplanen'. Medverkan i Gudstjänst ingår i studieplanen. Uteblir man från studieplanen så finns det ofta lösningar - om viljan att konfirmeras finns. Kommunikation kring lösningar är avgörande : )
Konfirmation betyder bekräftelse. Det är just dopet man bekräftar i konfirmationen. Ja, att vara döpt är ett krav innan konfirmationsgudstjänsten. Om du inte är döpt när du börjar som konfirmand så hjälper vi dig att, i samråd med dina föräldrar/vårdnadshavare, bli döpt....så du kan bli konfirmerad.
Många konfirmander upplever lägervistelse som ett gott och starkt minne för livet. Ledarna, såväl anställda som ideella, gör sitt allra bästa för att det ska bli ett gott och roligt minne för varje konfirmand i gruppen. Därför är det bra om ledarna känner till oro, farhågor och eventuella särskilda behov så att de kan stötta och hjälpa till på bästa sätt.
https://www.jamjopastorat.se/ "Coronavirus (COVID19) Kära vänner! Denna tid utmanar oss att tänka om och hitta kreativa lösningar. De nya restriktionerna som börjar gälla från den 24 november 2020, innebär för oss: att vi nu går över helt till livesända gudstjänster. Varje helgdag kan ni följa oss härifrån Jämjö kyrka kl 10.30. Vi utökar närvaron i chatten och sändningen går att se i efterhand här! att vi kommer sända både dagliga andakter och en adventskalender på fb varje dag i advent. att kyrkklockorna kommer att ringa i pastoratets alla kyrkor på ordinarie gudstjänsttid. Som en påminnelse om Guds närvaro och som en maning för oss att be. att vi fortsätter att döpa och viga, men med max 8 pers samlade. Varav präst, musiker och vaktmästare är 3 st. I skrivande stund gäller detta även begravningar. Men den uppmärksamme har läst i media att kyrkan försöker höja gränsen till 20 personer av barmhärtighetsskäl. Vi uppdaterar om ändring sker. att våra kyrkor är öppna dagligen för egen andakt och ljuständning mellan kl 9-16. att vi fortsatt är tillgängliga för er diakonalt. att expeditionen är stängd för fysiska besök men finns via tel 0455-31 34 40 och via mejl jamjo.pastorat@svenskakyrkan.se att våra präster svarar i sina telefoner dagtid om du behöver prata med någon. att jourhavande präst finns att nå mellan 17-06 varje natt via 112 Guds välsignelse och frid önskar vi alla! Här kan du läsa vinterns KYRKNYTT! Obs! Gudstjänster och övrig verksamhet har blivit ändrat sedan Kyrknytt trycktes pga nya Coronarestriktioner." FÖLJ OSS: https://www.jamjopastorat.se/

Dagens Bibelord